Slovnik

1 BOMB narýchlo urobené graffiti
2 CAN plechovka spreja s farbou
3 CAP tryska na sprej (fat cap robí širokú stopu, outline cap tenkú)
4 CREW skupina 2 a viac writerov
5 END TO END pomaľovaný celý vagón vlaku
6 FRESH nováčik medzi profíkmi
7 GRAFFITI slovo pochádzajúce z taliančiny, znamená nápis
8 CHARACTER nakreslená postava
9 JAM stretnutie writerov, akcia
10 LEGAL legálna plocha na maľovanie graffiti
11 PANEL graffiti pod oknami vagónov
12 PIECE jedna graffiti práca
13 PRODUCTION graffiti, ktoré na seba nadväzujú
14 SKETCH náčrt, skica
15 TAG jednoduchý podpis writera
16 TOY amatér, začiatočník
17 WHOLE CAR piece cez celý vagón vrátane okien
18 WHOLE TRAIN zafarbená celá súprava vlaku
19 WRITER sprejer
20 XEROXBOY writer, ktorý napodobňuje štýl iných